samhällets slavar

Samhällets slavar är vi människor. Det finns mängder med oskrivna regler eller/och skrivna regler på hur man ska vara, vad man borde göra i olika situationer och så vidare. Till exempel övergångsskylten visar en man som går över övergångstället. Man ska vara väldigt noga med att just gå över övergångstället, man får absolut inte trilla och göra misstag.
 
En gammal obetydlig klyscha - gå din egen väg och var dig själv. Alltså, nej. Det finns ständigt något bakom hörnet. Människor har dåligt självförtroende på grund av samhällets alla sjuka ideal på hur man ska se ut och hur man ska vara.
 
En sak måste jag träna på och det är att argumentera och få ut mina tankar. Det är svårt ibland, men jag försöker samt att gå efter den gamla obetydliga klyschan "gå din egen väg och var dig själv".
 
 
 
| |
Upp